Logo kujundamine

 

Logo kujundamine

Kujundame kavandid, mida kasutame lõpliku logo väljatöötamiseks. Loome spetsiaalselt Teie ettevõttele
sobiva, kvaliteetse, esindusliku ja läbimõeldud logo. Iga logo luuakse konkreetsele ettevõttele ja ei ole
mõeldud kasutamiseks mujal.

    

 

 

Logoraamatu kujundamine

Logoraamat on abiks nii trükikojale, disainerile, koostööpartnerile kui ka Teie firma töötajale, kellel on vajadus kasutada firmasümboolikat.
Logoraamat valmistatakse PDF formaadis.

Logoraamat sisaldab:

Põhilogo
Logo konstruktiivne ülesehitus
Logo kaitstud ala
Logo versioonid: täisvärviline, positiiv/negatiiv (tumedal ja heledal taustal)
Logo minimaalne suurus
Tunnusvärvid (värvid, mida logo põhi- ja lisaelemendid kasutavad)
Kirjatüübid (kirjastiilid, mis on seotud logoga)
Firma dokumentatsioon (visiitkaart, blankett, ümbrik)
Näiteid logo kasutusest ettevõtte valdkonnale olulistel esemetel/vahenditel